Velkommen til BMW CCN Classic!

På våre nettsider kan du holde deg oppdatert på hva som skjer, titte litt på bilder av treff som har vært, og ikke minst melde deg inn i klubben dersom du ikke allerede er medlem.

Neste treff/aktivitet

No upcoming events

Om BMW CCN Classic

BMW CCN Classic startet allerede i 1989 av en gruppe entusiaster. Den gang het det 02/Coupe. Senere endret til 02/Classic, og i 2014 fikk gruppen navnet BMW CCN Classic for å ivareta alle klassikere.

Formann: Thomas Møller
Sekretær: Jan Helge Wergeland
Kasser: Espen Alm
1. Styremedlem: Frederick Mowinckel
2. Styremedlem: Stig Johansen
Varamann: Jan Meisingset

Classic@bmwccn.no

Siste innlegg

Tøff bil på vei til Classic Car Show på Hellerudsletta i helgen. Mr Willi Martini var trolig inne på Esso og kjøpte cola. ... Les merLukk

Tøff bil på vei til Classic Car Show på Hellerudsletta i helgen. Mr Willi Martini var trolig inne på Esso og kjøpte cola.

Takk for hjelpen Jens Kristian.

1 week ago   ·  2

2 Replies

Avatar

Bård Her er gamlebilen din. 🙂

1 week ago

1 Reply

Avatar

Kommenter

Årsmøte BMWCCN 02/classic 2018

Søndag 11.03.2018, mortens kro ,Trondheimsveien 3, Nittedal kl.13:00

Saksliste
1.godkjenne fremmøtte
2.valg av ordstyrer
3.godkjenne saksliste
4.behandle årsberetningen
5.godkjenne budsjett og regnskap
6.behandle ansvarsfrihet av styre for økonomi og drift
7.behandle innkommende saker av økonomisk karakter
8.behandle justering av budsjett
9.behandle innkommende saker
10.beslutte tid for neste årsmøte
11. Valg av styre
12.saker fra HK
13.valg av delegater til HK generalforsamling
14.terminliste 2018

Årsberetning

Årsberetning BMW CCN 02/classic for 2017.

styrets sammensetting

Etter årsmøte 12.02.2017 bestod styret av følgende

Thomas Møller - Formann
Espen Alm - Økonomi
Jan Helge Wergeland - Sekretær
Øyvind Ekren - Styremedlem
Eivind Mikkelsen - Vara

For styrets sammensetting før årsmøte henvises det til fjorårets årsberetning.

Styremøter

Det ble avhold 3 styremøter i kalenderåret 2017.

Økonomi

Det foreligger ingen spesielle anmerkninger rundt økonomi. For informasjon om regnskap
2017 , henvises det til eget vedlagt vedlegg for regnskap /budsjett.

Aktiviteter

Følgende aktiviteter ble gjennomført i kalenderåret 2017.

Søndag 12.februar Årsmøte ,Mortensen kro Nittedal.

Lørdag 06.mai. Ekeberg markede,Oslo. 02/classic stilte med egen klubbstand, formann Thomas Møller tok ansvar for å låne bil, rigge stand og være tilgjengelig for publikum. Våtmarkene er en fin arena å komme i kontakt med bmw entusiaster uten tilhørighet til klubb.

Lørdag 24.juni. 02/classic deltar & stand på BMW-dagene ,Rudskogen i regi av BMW CCN.
Dette arrangementet er et større arrangement for hele BMW klubben. 02/classic er en mindre del i den større sammenheng, det bør vurderes innføre alternativ aktivitet i tilknyting til hovedtreffet. En 02/classic bil, som endelig har kommet ut på veien ,blir litt rastløs av å stå stille på en parkeringsplass en hel dag.

Søndag 8.oktober, Garasjetreff, Larvik, i samarbeide med BMVCCN Vestfold.
Flott garasjetreff med bra oppmøte av biler fra en større del av landet.
Takk til de som arrangerer garasjetreff.

* klubben oppfordrer generelt medlemer til å legge ut info om uformelle treff for 02/classic , type cars & cofee, lokalt garasjetreff etc.

Saker til styre
Ingen innkomne forslag

Valg av nye medlemmer til styre

Delegater

Terminliste 2018
... Les merLukk

BMW Car Club Norway Classic har lagt til 4 nye bilder.

Godt nytt år til dere alle. Legger med noen bilder fra 20 års jubileumet vårt i 2009.
... Les merLukk

Godt nytt år til dere alle. Legger med noen bilder fra 20 års jubileumet vårt i 2009.