Årsmøtet i BMWCCN UG 02/Classic blir avholdt  Mortens Kro, Gjelleråsen Søndag 10. februar kl13.00.

Dette er tidligere meldt i disse trådene:

http://bmwccn.no/forum/topic/innkalling-til-arsm%C3%B8te-i-02classic-10-februar-2013

og

http://bmwccn.no/forum/topic/terminliste-02classic-2013