Referat fra Årsmøte BMW CCN Classic 2014

Årsmøte fant sted søndag 9.februar kl. 18.00 på Mortens Kro, riksvei 22, Gjelleråsen

Tilstede var styret representert ved Frode Sundseth, Inge Braathen, Øyvind Ekren og Gustav Fr. Huseby.

Eivind Mikkelsen og Magnus Hauso hadde meldt forfall.

Det møtte et medlem, Per Andersen.

Man diskuterte om årsmøte kunne gjennomføres med så få tilstede, men ble enige om at så kunne gjøres.

 

Til behandling forelå følgende :

1.GODKJENNING AV INNKALLELSEN – godkjent

2. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT – Frode Sundseth ble valgt som møteleder, Gustav Fr. Huseby som referent

3. VALG AV 2 MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN – Øivind Ekren og Per Andersen ble valgt

5.STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 – godkjent uten endringer

6.REGNSKAP OG BUDSJETT: ble godkjent uten endringer.

7.VALG forslag:

Formann: Frode Sundseth.                              2013 – 2014

Sekretær: Gustav Fredrik Huseby                  2014 – 2015

Kasserer: Inge B. Braathen                              2013 – 2014

Styremedlem1: Magnus Hauso                      2013 – 2014

Styremedlem2: Øivind Ekern                          2014 – 2015

Varamedlem: Per Andersen                           2014

8.Representanter til årsmøte i BMWCCN vi kan stille med 2 representanter. Frode Sundseth og Inge Braathen

9.TERMINLISTE FOR 2014:
9. Februar – Årsmøte Mortens kro kl 18.00
26. April – Vårtreff, Drammen
Mai – Ekeberg vårmarked
Juni – Landstreff, Ålesund, sammen med HK / M&R / Classic
September – Bilens dag, Sarpsborg ++
September/Oktober – Høsttreff Notodden

Datoer på de forskjellige arrangement vil bli satt inn så snart de er avklart.  Alle arrangementer vil bli annonsert i kalenderen på BMW CCN hjemmeside.

Møte hevet.