Det kalles herved inn til årsmøte i BMWCCN Classic på Lierkroa (Lierbakkene 12A, 3400 Lier) 8/2-2015 klokka 12.00
Innkomne forslag må være styret i hende senest 25/1-2015