September 2012

Forsikring i full fart
Det er ikke et fnugg av tvil om at byttet av samarbeidspartner på forsikring har vært en suksess! Det slår styreleder Sven Olav Szallies i LMK fast, og viser til at nær 100 % av medlemmene som kontaktes flytter sitt LMK-forsikrede kjøretøy over fra det gamle selskapet til LMK Forsikring.
Siden 1. januar i år har LMK Forsikring hatt WaterCircles Norge AS som samarbeidspartner, og resultatene har kommet raskt. Lave premier, rask og løsningsorientert skadebehandling i tillegg til en høy grad av kompetanse på LMK hos konsulentene på kundesenteret i LMK Forsikring gjør at folk flytter det meste av sin portefølje.
– Svært mange har forsikringsavtaler gjennom arbeidsgiver eller sin interesseorganisasjon, uansett om de liker jobben sin eller ikke. Vår styrke er at vi ofte er sterkt knyttet til vårt motorhistoriske kjøretøy, og bruker altså følelser når vi forsikrer, påpeker Szallies. Kjøretøy man er glad i skal ha en meget god forsikring slik at man vet at man har et best mulig utgangspunkt om noe skjer med det. Kanskje man kan si at det blir som å ha et ekstra barn?
Forsikringsordningen ble etablert i 1983 etter den modellen vår søsterorganisasjon i Sverige hadde etablert i samarbeid med selskapet Folksam. Først var det kun hel-, lager- og restaureringsforsikringer som ble tilbudt. Etter hvert har sortimentet blitt utviklet til å kunne forsikre nesten alt av veterankjøretøy og alt av øvrige eiendeler som hus, båt, hytte, hund ++. Merkenavnet «LMK Forsikring» med egen logo ble lansert 1.1.2012.
I 2010 ble forsikringsordningen lagt om til å bli en mer inkluderende forsikringsordning. Det ble laget nye rutiner som hjalp enda flere kjøretøy gjennom søknadsprosessen til kategorien «godkjent».
-Vi ser ikke bort fra at vi kommer til å utvikle forsikringsordningen videre, sier styreleder Szallies. – Men vi må tenke oss nøye om før endringer gjøres og/eller nye forsikringsvarianter lages. Alt tar utgangspunkt i kjøretøyet og enkeltmedlemmets behov. Klubbene som eier LMK og forsikringsordningen er helt tydelige på dette.
Konsulentene i LMK Forsikring er håndplukkede, og melder tilbake til sin direktør Jack Skallerud Bråthen i WaterCircles og LMK at klubbmedlemmene setter stor pris på å bli kontaktet for flytting av forsikringer.
– Dette er en gruppe med stor kompetanse på kjøretøy, og det betyr at vi har gode samtaler om både vilkår, premier og skadebehandlingen. I tillegg er dette en gruppe som tar godt vare på det meste av eiendelene sine, og derfor kan vi holde prisene lave, sier Bråthen. – Vi har en samlet premieinngang på ca 15 millioner kroner, og skadeutbetalingene er på et fornuftig nivå. Det sier seg selv at når folk tar vare på det de er glade blir det lite skader, og dette fører igjen til at vi kan holde lave premier. LMK forsikring er et skjebnefellesskap på godt og vondt!
Premien på Helforsikring for Totalkunder er på 395,- inklusive kasko med egenandel på kr. 3000,- samt veihjelp første gang til kr. 200,- har stått stille helt siden 1983. Dette er unikt i forsikringssammenheng, men lar seg forsvare siden skadeprosenten på kjøretøyene holdes nede. Direktøren i WaterCircles er meget fornøyd med LMK som gruppe.
– Medlemmene i LMKs klubber er dessuten de absolutt triveligste kundene vi snakker med! Jeg måtte bare få sagt det, ler Bråthen idet han kjører opp til kontoret igjen fra Lysaker brygge i sin Austin Healey.
Løp / arrangementer 2013
De fleste klubber begynner nå å få en viss oversikt over hvilke løp og arrangementer klubben skal gjennomføre i løpet av 2013, og når dette skal skje. LMK vil gjerne lage terminlisten så raskt som mulig for at alle kan begynne å planlegge bevegelsene for sommerhalvåret 2013.
Når du sender dette til post@lmk.no, så husk å føre opp STED, DATO, TID, KONTAKTPERSON, MOBIL/TEL, E-POST og WEBADRESSE
Ikke vinter PKK
I Danmark er det nå gitt et generelt «amnesti» for veterankjøretøy. Heretter vil ikke disse bli innkalt til periodisk syn i vintermånedene fra 1. november til 31. mars. I Norge kan man ta kontakt direkte med trafikkstasjonen for å få omgjort innkalling til kontroll fra vinterstid til sommer.
Vennlig hilsen
Tom T. Græger
generalsekretær
LMK