Årsmøte innkalling 2014 BMW CCN Classic

Søndag 9.februar kl. 18.00

Sted: Mortens Kro, riksvei 22, Gjelleråsen

Styret i BMWCCN Classic ønsker alle nok en gang velkommen til et nytt klubbår. Vi vil i år satse på

varierte aktiviteter. Har du forslag eller synspunkter vedrørende Classic -gruppens aktiviteter, er vi

glad om du sier i fra.

e-mail: 02classic@bmwccn.no

http://classic.bmwccn.no/

SAKSLISTE:

1.GODKJENNING AV INNKALLELSEN

2. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

3. VALG AV 2 MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

5.STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013

6.REGNSKAP OG BUDSJETT: legges frem på årsmøte

7.VALG forslag:
Her henstiller vi til medlemmer – helst i Østlands-regionen og foreslå kandidater.

Formann: Frode Sundseth. – ikke på valg

Sekretær: Gustav Fredrik Huseby – på valg

Kasserer: Inge B. Braathen – ikke på valg

Styremedlem1: Magnus Hauso – ikke på valg

Styremedlem2: Eivind Mikkelsen – på valg (tar ikke gjenvalg)

Varamedlem: Øivind Ekern – ikke på valg

8.Representanter til årsmøte i BMWCCN vi kan stille med 2 representanter.

9.TERMINLISTE FOR 2014 forslag:

9. Februar – Årsmøte Mortens kro kl 13.00

26. April – Vårtreff, Drammen

Mai – Ekeberg vårmarked?

Juni – Landstreff, Ålesund, sammen med HK / M&R / Classic

September – Bilens dag, Sarpsborg ++

September – Ekeberg Høst?

September/Oktober – Høsttreff Notodden

Styret BMWCCN Classic